Škole u kojima sam radio                                                                            NAZAD  
                 Srednja škola BENKOVAC - 1970. - 1995.          Osnovna škola "Nadežda Petrović" NOVI BEOGRAD 1996. - 2010.
novigradsko more Karinsko more Gornje Biljane B E N K O V A C Ul. Zdravka Kneževića ( Ante Strarčevića-danas)
                                   BENKOVAC sa okolinom                                    Stari dio BENKOVCA-OPĆINA

                                   Panorama BENKOVCA                                                 Pogled na KAŠTEL
Moja ulica

                 Ulica Zdravka Kneževića-danas Ante Starčevića                                           Hram Sv. JOVANA-Benkovac

                               Hram Sv. GEORGIJA-Biljane Gornje                 www.biljane-gornje.jimdo.com